DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Samen werken aan waardevol wonen in Vlaardingen

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen
Geplaatst op:
08-03-2022
Thema’s:
Een plek voor iedereen

Ondertekening nieuwe samenwerkingsafspraken met gemeente Vlaardingen, woningcorporaties en huurdersraden.

Gisteren (7 maart) tekenden wij met de gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en onze beide huurdersraden nieuwe samenwerkingsafspraken. Met elkaar willen wij zorgen voor:
- genoeg huurwoningen.
- een goede balans in wijken.
- en een betere kwaliteit van woningen en de openbare ruimte.
- meer samenwerking om kwetsbare bewoners beter te helpen.
De mensen staan hierbij centraal, de stenen zijn het middel.

“We zien dat de problemen in sommige woonwijken toenemen. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen. We willen sneller bouwen. Samenwerken is daarom belangrijk. Alleen door een nauwe samenwerking waarin persoonlijke aanpak leidend is, vergroten we de zelfredzaamheid van mensen”, geeft Marieke Kolsteeg aan.

“Wij zijn dan ook blij met deze samenwerkingsafspraken. Dit komt ten goede aan het woongeluk van onze huurders. Zelf gaan we, nu de vraag naar woningen groot is, minder woningen slopen dan gepland. Als we woningen slopen, dan komen daar moderne woningen voor terug. Verschillende soorten woningen in verschillende prijsklassen (sociale huur en middenklasse), voor onze huurders maar ook voor mensen die nu een woning zoeken.”