DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Informatie Alle informatie voor u op een rij

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Of wilt u gebruik maken van een van onze kluswijzers? Dan kunt u deze downloaden via deze pagina. De brochures en kluswijzers kunt u bekijken in .pdf formaat. Om een .pdf te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u kosteloos downloaden.

Informatiefilms/brochures:
Hoe ventileert u uw woning? Aanvragen van een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

Inloggen op mijn.waterwegwonen.nl

 

Een brandveilige woonomgeving

 

Brochures huren van een woning:
Huurbetaling en huurvoorwaarden Zorgeloos huren
Verhuizen Asbest

Regionaal Vangnet

Legionella
Inboedelverzekering Plaatsen van een schotelantenne
Thuis in uw wijk

Servicekaart 

 

Brochures klussen in de woning:
Thuis in uw huis Onderhouds ABC

Serviceabonnement  aanmeldingskaart 
Klussen in huis? Dat mag!

Tuinbeleid

 

Kluswijzers:
De CV bijvullen Gaten boren
Kortsluiting verhelpen Kraanleertjes vervangen
Lekkagevlekken verwijderen Schilderen
Schimmels verwijderen Stopcontacten vervangen
Een thermostaatkraan plaatsen Ventilatieroosters schoonmaken
Vloerbedekking leggen Vorst en tocht bestrijden
Ventileren ... Waarom?  

 

Brochures klachten of overlast:
Klachtenbehandeling WoonkompasWoonkompasflyer 

 

Stedelijke vernieuwing:
Uw wijk wordt vernieuwd. Waterweg Wonen heeft plannen gemaakt
om de wijk een nieuw impuls te geven. Onderdeel van deze plannen
is het slopen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen.
Dit heeft gevolgen voor u als huurder. Lees hier alle informatie.
Stedelijk vernieuwingsurgent  

  

Bewonersmagazine Watermerk:
Watermerk 1, maart 2020 Watermerk 3, september 2020
Watermerk 2, juni 2020 Watermerk 4, december 2020

 

Informatie vanuit Waterweg Wonen:
Jaarverslag 2019 film
Jaarverslag 2019 interactief schema
Jaarverlag/jaarrekening 2019
Bedrijfsplan KOMPASSIE - Samen werken aan woongeluk - Kompas 2020 -2023
Video bedrijfsplan KOMPASSIE - Samen werken aan woongeluk - Kompas 2020 - 2023
Jaarverslag 2018 videoclip
Jaarverslag interactief schema 2018 
Jaarverslag/jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018 (pdf)
Jaarverslag/jaarrekening 2017
Infographic 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 (pdf)
Bedrijfsplan 2016 - 2019
Jaarverslag 2015
Jaarverslag: 2015 in beeld
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014 - Maatschappelijk rendementsmodel
Jaarverslag 2014 - Jaarkrant
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013 - Maatschappelijk rendementsmodel
Bedrijfsplan 2012 - 2015
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012 - Maatschappelijk rendementsmodel
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011 - Maatschappelijk rendementsmodel

 

Formulieren
Aanpassing voorschot energiekosten
Aanvraagformulier medehuurderschap
Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Veranderingen
Bankrekeningnummer wijzigen
Huisbewaarderschap
Huuropzeggingsformulier
Huuropzegging eenzijdige verklaring
Huuropzegging door gemachtigde
Huuropzegging bij overlijden
Naamswijziging bij overlijden
Registratieformulier overlast
Tenaamstelling naamplaatje

Voorwaarden en aanvraagformulier woningruil Let op: lees hieronder de uitgebreide voorwaarden voor woningruil!

Uitgebreide voorwaarden voor woningruil

Wat is woningruil?
Soms is het mogelijk om met een andere huurder te wisselen van woning. Dit is een woningruil. Natuurlijk is hiervoor wel een aantal voorwaarden opgesteld.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

 1. Uw inkomensgegevens moeten passend zijn bij de huurprijs.
  Deze regels zijn gelijk aan de eisen van Woonnet-Rijnmond.

 2. Bij eengezinswoningen moet uw huishouden bestaan uit minimaal 1 volwassene en een kind onder de 18 jaar.
  Voor alle overige woningen zijn de regels gelijk aan de eisen van Woonnet-Rijnmond.

 3. U woont al een jaar in uw huidige woning.
  Dit geeft een duidelijk beeld of u een goed huurder bent.

 4. U heeft geen huurschuld en u veroorzaakt geen overlast.
  Waterweg Wonen maakt gebruik van ‘Check Sociaal’; dit is een financiële toets.

 5. U huurt de woning voor minimaal een jaar.
  U huurt de woning het eerste jaar voor bepaalde tijd. In deze periode mag u de woning niet opzeggen. Als u voor die tijd de huur opzegt, bent u verplicht de huur over de periode van dat hele jaar te betalen. Na dit jaar gaat het contract vanzelf over op onbepaalde tijd.

 6. U accepteert de woning in de staat waarin hij is.
  Het kan zijn dat de huurder met wie u ruilt zelf allerlei veranderingen heeft aangebracht. U bent verplicht deze veranderingen over te nemen en deze te onderhouden. De woning wordt wel vooraf gecontroleerd.

 7. Alle partijen gaan schriftelijk akkoord met de woningruil.
  U kunt nooit van woning ruilen zonder toestemming van Waterweg Wonen. Als Waterweg Wonen akkoord gaat met de woningruil krijgt u een brief met toestemming. Deze brief tekent u voor akkoord en stuurt u terug aan ons. Gaat het om woningruil met een andere verhuurder, dan moet ook de andere verhuurder akkoord gaan.

 8. De woningruil vindt altijd plaats op de eerste van de maand.
  De huurprijs die u betaalt voor de geruilde woning gaat op de 1ste van de maand in.

 9. Bij sommige woningen binnen ons bezit is geen woningruil mogelijk.
  Het gaat om woningen die op de lijst staan om verkocht, gerenoveerd of gesloopt te worden. Ook woningen waarbij tijdelijke verhuurcontracten zijn afgesloten, komen niet in aanmerking voor woningruil.

Voldoen u en de ruilkandidaat aan bovenstaande voorwaarden, dan staat niets een woningruil in de weg. Dit moet wel administratief geregeld worden voor u en de nieuwe bewoner. Om dit goed te regelen heeft Waterweg Wonen ongeveer 3 maanden nodig.

Weet goed wat u doet!
Wij vragen daarom op verschillende momenten of u écht zeker weet dat u wilt ruilen. Dit moet u ook schriftelijk bevestigen. Stuurt u geen getekende akkoordverklaring terug, dan vervalt de aanvraag woningruil. We gaan ervan uit dat een van de partijen zich bedacht heeft.

Wat moet u doen?
Beide 'woningruilers' vullen het formulier 'Aanvraagformulier woningruil' in en leveren de gevraagde informatie aan.