DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wij werken in gebiedsteams

Bij Waterweg Wonen werken we in 4 gebiedsteams.

 Ontwerp Zonder Titel 1Wij vinden goed contact met onze huurders belangrijk. We horen graag wat er speelt in een wijk en zijn dichtbij. En we doen wat nodig is in de wijk. Daarom werken we in gebiedsteams. In een gebiedsteam werken medewerkers in verschillende functies samen in én voor 1 gebied. Op die manier zorgen wij met elkaar, onze huurders en partners voor leefbare en veilige wijken. Ook zorgen we er zo voor dat een huurder sneller antwoord krijgt op een vraag.

In het gebiedsteam werken mensen in de volgende functies:

Wijkbeheerders (sociale aanpak)
Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van leefbare woongebouwen en buurten. De wijkbeheerder zorgt samen met het gebiedsteam voor prettige en leefbare wijken. De wijkmeester is de ogen en oren van Waterweg Wonen in de buurt en weet de weg naar andere organisaties te vinden. 

Complexbeheerders
Zij zijn aanwezig in en om de woongebouwen om ervoor te zorgen dat jouw woning heel, schoon én veilig is. Zij beheren bijvoorbeeld de algemene ruimtes in de woongebouwen. En ze zijn jouw eerste aanspreekpunt in de wijk.

Wijkconsulenten
De wijkconsulenten denken met je mee als er problemen zijn in de wijk of bij overlast. Zij hebben veel contact met groepen bewoners. Ook denken zij samen met het team en partners in de wijk na over de ontwikkeling van de wijk. Zodat het niet alleen nu maar ook later een fijne plek is om in te wonen.

Woonmakelaar
De woonmakelaar zie je als eerste wanneer je een huis huurt bij ons. Zij zorgen voor het huurcontract en maken je wegwijs in je woning en in je wijk. 

Consulent incasso
De consulent incasso zie of spreek je als je bijvoorbeeld een huurachterstand hebt. Zij helpen je om hiervoor een oplossing te zoeken. Ze werken samen met verschillende organisaties. Zoals schuldhulpverlening, budgetcoaches en het sociaal team.

Opzichter
Als je gaat verhuizen, komt de opzichter als eerste bij je langs. Zij doen de voor- en eindinspectie van je woning zodat je weet hoe de woning moet achterlaten. Als je iets wilt veranderen aan je huis, kan de opzichter je advies geven. 

Gebiedscoördinator
Zij is de schakel tussen de medewerkers in de gebiedsteams en alle andere organisaties die in je wijk werken. Als er zaken in je wijk niet goed geregeld zijn, bespreekt de gebiedscoördinator dit met de verantwoordelijke partijen, bv. de gemeente Vlaardingen.

Klik hier voor gebiedsteam Westwijk

Klik hier voor gebiedsteam Holy

Klik hier voor gebiedsteam Centrum, VOP, Indische buurt, Oostwijk en Rivierzone

Klik hier voor gebiedsteam Ambacht en Babberspolder