DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Sponsoring Geen bijdrage meer mogelijk

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In deze Woningwet staat beschreven dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten.

Wij vinden dat jammer, want met onze bijdrage wilden we bijdragen aan een mooi en bruisend Vlaardingen. Een stad waar ieder met plezier kan wonen. Verzoeken voor sponsoring kunnen wij dan ook niet meer honoreren. 

Speciaal voor onze huurders: het leefbaarheidsbudget Met het leefbaarheidsbudget kan een bewoner een bijdrage van Waterweg Wonen aanvragen voor een initiatief dat past bij het schoon, heel en veilig houden van zijn buurt of wijk of dat bijdraagt aan prettig wonen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakacties,  gezamenlijke tuinprojecten enz. Wilt u weten hoe u een leefbaarheidsbudget kunt aanvragen? Kijk dan op www.waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheid/

fotozakgeldproject2