Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Visitatiecommissie: Waterweg Wonen presteert ‘goed’ tot ‘zeer goed’

Geplaatst op:
04-08-2023

In juli 2023 verscheen het maatschappelijke visitatierapport over de periode 2019-2022. Het algemene oordeel van de visitatiecommissie is dat Waterweg Wonen ‘goed’ tot ‘zeer goed’ presteerde. We zijn trots en blij dat de commissie en onze stakeholders onze inspanningen in Vlaardingen herkennen en waarderen. De commissie en onze stakeholders vinden dat we meer doen dan van ons verwacht wordt en dat we op momenten zelfs een voorbeeld zijn voor andere corporaties.

 

Koerswijziging
De afgelopen jaren hebben we onze koers behoorlijk moeten bijstellen. Van een krimpstrategie zijn we overgeschakeld naar een koers waarbij we onze sociale woningen behouden. Tegelijk zien we flinke leefbaarheidsuitdagingen in de wijken.

In het visitatieonderzoek wordt getoetst of wij onze maatschappelijke rol goed vervullen, hoe onze samenwerking en binding is met partners, hoe we bestuurd worden en of we qua geld en mensen goed zijn uitgerust voor ons taak.

We zijn dan ook trots dat onze belangrijkste stakeholders zien dat we deze koerswijziging over het algemeen succesvol uitvoeren of daarmee bezig zijn.

 

Wat houdt een maatschappelijke visitatie in?
Alle corporaties worden eens per vier jaar beoordeeld in een maatschappelijke visitatie. Dat is wettelijk verplicht. Voor dit onderzoek heeft de visitatiecommissie deskresearch gedaan en (groepen) stakeholders geïnterviewd.

Onder de geïnterviewden waren leden van de OR, van gemeente Vlaardingen, vertegenwoordigers van De Huurdersraad Waterweg Wonen en bewonerscommissies, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars.

Voor het volledige rapport, klik hier.