Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Complimenten en klachten Laat het ons weten!

Heeft u een tip, klacht of compliment? Dan ontvangen wij deze graag.

Huurders van Waterweg Wonen kunnen een tip, klacht of compliment kenbaar maken via mijn.waterwegwonen.nl. Je berichten worden dan direct digitaal gearchiveerd en je kunt altijd je meldingen terugvinden. Ben je (nog) geen klant van Waterweg Wonen? Dan kun je jouw bericht versturen naar info@waterwegwonen.nl.

Wil je meer weten over onze klachtenprocedure?
Lees dan de flyer "jouw klacht, onze zorg".

Is jouw klacht een geschil?
Waterweg Wonen zet zich in om een klacht zo goed mogelijk op te lossen. Daarom is er een klachtenprocedure. Ben je het evengoed niet eens met de reactie? Kom je er met Waterweg Wonen niet uit? Dan is er sprake van een geschil.

Een geschil kan in behandeling worden genomen door verschillende commissies:
• Geschillenadviescommissie;
• Huurcommissie;
• Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam.

Geschillenadviescommissie
Klachten zijn nog geen geschillen. Misschien ben je ontevreden over de werkwijze van Waterweg Wonen. Of heb je een technische klacht die niet of niet snel genoeg is opgelost. Het kan ook zijn dat jouw vragen niet afdoende zijn beantwoord.

Als je een klacht hebt, moet je deze eerst schriftelijk bij Waterweg Wonen indienen. Waterweg Wonen heeft dan 6 weken de tijd om te proberen je klacht op te lossen. Ben je het niet eens met de reactie van Waterweg Wonen? Kom je er samen niet uit? Dan is je klacht een geschil geworden. In dat geval kun je een beroep doen op de Geschillenadviescommissie. Je kunt je geschil indienen binnen 4 maanden nadat Waterweg Wonen schriftelijk op je klacht heeft gereageerd. Het reglement kun je hier lezen.

Op de website van de Geschillenadviescommissie kun je lezen of, wanneer en hoe je een geschil in kunt dienen: www.geschillenadvies.com.

Huurcommissie
Bij de Huurcommissie kun je terecht als je een geschil hebt over het onderhoud, de huurprijs of de servicekosten. Maar ook als je een klacht hebt over het gedrag van Waterweg Wonen op basis van de geldende huurovereenkomst kan de Huurcommissie je mogelijk helpen. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl en welke onderwerpen de Huurcommissie behandelt. Lees hier meer over de procedure en hoe je de procedure start.

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam kun je terecht als je een geschil hebt over het toewijzen van de huurwoningen. Een geschil over de woningtoewijzing moet je binnen zes weken ingediend hebben. De uitspraak is bindend voor Waterweg Wonen.

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Postbus 490
3000 AL Rotterdam

Overlast
Alle informatie over overlast kun je hier lezen.