DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Complimenten en klachten Laat het ons weten!

Heeft u een tip, klacht of compliment? Dan ontvangen wij deze graag.

Huurders van Waterweg Wonen kunnen een tip, klacht of compliment kenbaar maken via mijn.waterwegwonen.nl. Uw berichten worden dan direct digitaal gearchiveerd en u kunt altijd uw meldingen terugvinden. Bent u (nog) geen klant van Waterweg Wonen? Dan kunt u uw bericht versturen naar info@waterwegwonen.nl.

Wilt u meer weten over onze klachtenprocedure?
Lees dan de flyer "uw klacht, onze zorg".

Is uw klacht een geschil?
Waterweg Wonen zet zich in om een klacht zo goed mogelijk op te lossen. Daarom is er een klachtenprocedure. Bent u het evengoed niet eens met de reactie? Komt u er met Waterweg Wonen niet uit? Dan is er sprake van een geschil.

Een geschil kan in behandeling worden genomen door verschillende commissies:
• Geschillenadviescommissie;
• Huurcommissie;
• Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam.

Geschillenadviescommissie
Klachten zijn nog geen geschillen. Misschien bent u ontevreden over de werkwijze van Waterweg Wonen. Of u heeft een technische klacht die niet of niet snel genoeg is opgelost. Het kan ook zijn dat uw vragen niet afdoende zijn beantwoord.

Als u een klacht heeft, moet u deze eerst schriftelijk bij Waterweg Wonen indienen. Waterweg Wonen heeft dan 6 weken de tijd om te proberen uw klacht op te lossen. Bent u het niet eens met de reactie van Waterweg Wonen? Komt u er samen niet uit? Dan is uw klacht een geschil geworden. In dat geval kunt u een beroep doen op de Geschillenadviescommissie. U kunt uw geschil indienen binnen 4 maanden nadat Waterweg Wonen schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd. Het regelement kunt u hier lezen.

Op de website van de Geschillenadviescommissie kunt u lezen of, wanneer en hoe u een geschil in kunt dienen: www.geschillenadvies.com.

Huurcommissie
Bij de Huurcommissie kunt u terecht als u een geschil heeft over het onderhoud, de huurprijs of de servicekosten. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam kunt u terecht als u een geschil heeft over het toewijzen van de huurwoningen. Een geschil over de woningtoewijzing moet u binnen zes weken ingediend hebben. De uitspraak is bindend voor Waterweg Wonen.

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Postbus 490
3000 AL Rotterdam

Overlast
Ervaart u overlast van uw buren? Ga dan eerst een gesprek aan met uw buren en probeer het samen op te lossen. Vaak zijn andere mensen zich er niet van bewust dat zij (over)last veroorzaken. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunnen wij u niet verder helpen. Komt u er echt samen niet uit? Dan kunt u de overlastklacht melden via mijn.waterwegwonen.nl

Voor uw en ons dossier is het belangrijk dat wij uw klacht digitaal en zo compleet mogelijk ontvangen.