DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Kwaliteitslabel Voor onze huurders de beste kwaliteit

Wij willen onze huurders de best mogelijke kwaliteit bieden. Daarom laten wij ons jaarlijks door een onafhankelijk instituut onder de loep nemen. Dat instituut heet Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). 

Elk jaar onderzoekt het KWH de kwaliteit van een groot aantal woningcorporaties. Waterweg Wonen heeft drie kwaliteitslabels behaald namelijk:

1. Huurlabel
2. Participatielabel
3. Label voor goed werkgeverschap


Kijk voor meer informatie op de website van het KWH.

1. Huurlabel
Elk jaar onderzoekt het KWH de kwaliteit van een groot aantal woningcorporaties aan de hand van tien onderdelen:

1. Corporatie bezoeken
2. Corporatie bellen
3. Woning zoeken
4. Woning betrekken
5. Woning veranderen
6. Huur betalen
7. Reparatie uitvoeren
8. Woning onderhouden
9. Klachten afhandelen
10. Woning verlaten

In onze brochure Zorgeloos huren kunt u meer lezen over de kwaliteitseisen van het KWH en wat u, als klant, van Waterweg Wonen mag verwachten.

2. Participatielabel
Het KWH-Participatielabel krijgt een corporatie wanneer die aan een flink aantal kwaliteitseisen voldoet. Goede kwaliteit van participatie houdt in dat de corporatie de bewoners verantwoordelijkheid geeft, randvoorwaarden biedt, goed samenwerkt en bewoners invloed geeft.

3. Label voor goed werkgeverschap

Waterweg Wonen heeft het label goed werkgeverschap behaald. Het label is een instrument waarmee corporaties hun kwaliteit van werkgeverschap kunnen meten en daarmee transparant kunnen maken. Waterweg Wonen vindt de algemene waardering van de medewerker belangrijk. Bovendien is het noodzakelijk om als werkgever boeiend te blijven.