DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Keuken, badkamer of toilet? Dat kan!

U kunt nu zelf bij Waterweg Wonen een nieuwe keuken, badkamer of toilet aanvragen! Dat kunt u doen door de onderstaande zeven stappen te volgen en de spelregels te lezen.

Stap 1.  Afspraak maken met onze Woonservice
U bepaalt zelf wanneer u de keuken, badkamer of toilet laat vervangen. Maak een afspraak met onze Woonservice via telefoonnummer (010) 248 88 88. Onze medewerkers leggen u dan uit wat de mogelijkheden en de voorwaarden zijn.

Stap 2.  Hoe oud is uw keuken, badkamer en/of toilet? 
Als u een afspraak maakt met een medewerker van de Woonservice komen we eerst kijken naar uw huidige keuken, badkamer en/of toilet. Ook als u de keuken, badkamer en/of toilet eerder wilt vervangen dan de standaardperiode (afschrijvingsperiode), dan is dit mogelijk. U betaalt dan een vergoeding voor de jaren dat er eerder vervangen wordt.  Voor een keuken gaan we uit van 18 jaar en van een badkamer of toilet van 30 jaar. Vervanging na deze periode is voor rekening van Waterweg Wonen. De kosten per jaar zijn € 100,- voor een keuken of een badkamer en € 50,- voor een toilet. Als een eventueel vergoedingsbedrag is vastgesteld kijkt u samen met de medewerker van de Woonservice naar uw wensen en de verschillende mogelijkheden die wij u kunnen bieden. U kunt daar zelf een keuze in maken. 

Stap 3. U heeft een keuze gemaakt, hoe gaat het verder?
Als u een keuze heeft gemaakt, maakt onze medewerker in de Woonservice een offerte voor u. U leest deze goed door en kijkt of alles naar wens is. Als u akkoord bent, tekent u de offerte. Dit kan ter plekke tijdens uw gesprek in de Woonservice, maar u kunt de offerte ook thuis nog een keer nalezen en dan de offerte getekend naar ons opsturen.

Stap 4. Offerte getekend
Vanaf het moment van ondertekening legt u zich vast op verplichtingen die voortkomen uit de offerte. U kunt deze dan niet meer annuleren. Als u de getekende offerte aan ons heeft
geretourneerd en de (vooruit)betaling door ons ontvangen is, gaan wij de benodigde zaken bestellen. Het vervangen van een keuken, badkamer en/of toilet valt niet onder het sociaal
convenant van Waterweg Wonen.

Stap 5. Als de financiën geregeld zijn
Dan neemt de aannemer binnen vijf werkdagen contact met u op om een afspraak te maken wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. De plaatsing kan binnen twee maanden, nadat de ondertekende offerte met aanbetaling door ons is ontvangen, worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat u de financiële afspraken na komt.

Stap 6. Uw nieuwe keuken-badkamer-toilet is klaar, en wat dan?
Als de aannemer de werkzaamheden voor uw nieuwe keuken, badkamer en/of toilet naar uw tevredenheid heeft afgerond, dan tekent u het opleverdocument. Als er nog punten zijn die na geleverd moeten worden, staat dit op het opleverdocument vermeld. Waterweg Wonen is daarna zoals gewoonlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw nieuwe keuken, badkamer en/of toilet. Eventuele aanwezige apparatuur wordt uitgesloten van onderhoud. U bent als klant namelijk zelf eigenaar van deze apparatuur.

Stap 7. Bent u echt tevreden?
Wij hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van uw nieuwe keuken, badkamer en/of toilet. Wij willen dit graag van uw weten en daarom nemen wij telefonisch contact met u op om te horen hoe uw ervaring is. Zo willen we de dienstverlening verbeteren.

Spelregels
Klik hier voor de spelregels voor het vervangen van een keuken, badkamer en/of toilet.

Tips en verdere informatie
• Een badkamerrenovatie neemt ongeveer 9 tot 10 werkdagen in beslag. Een
   toiletrenovatie neemt ongeveer 4 tot 5 werkdagen in beslag. Worden de badkamer en het
   toilet tegelijkertijd gerenoveerd dan duurt dit ongeveer 9 tot 10 werkdagen.
• Zelf aangebrachte voorzieningen (zav's) moeten de huurders zelf de- en hermonteren.
• Apparatuur zoals bijvoorbeeld een wasmachine en (badkamer)meubels moeten door de
   huurder zelf worden verwijderd voordat de werkzaamheden starten.
• Wij adviseren u ook om fotolijstjes, schilderijtjes e.d. die hangen aan de muur, die grenst
   aan de ruimte waar gewerkt wordt, van de muur af te halen. Deze kunnen door de
   trillingen van het sloopwerk van de muur vallen.
• Wij verwachten, zowel van de aannemer als van u, dat gemaakte afspraken worden
   nagekomen. Voor een voorspoedig verloop is het van belang dat uzelf of iemand namens
   u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig is in de woning. Wanneer de
   werklieden door uw afwezigheid de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren worden
   hiervoor kosten in rekening gebracht.
• Aanvullende informatie over de keukenrenovatie
   - De monteurs zijn gemiddeld 2 à 3, dagen met een keukenrenovatie bezig.
   - De keukenruimte moet leeg zijn als de monteurs gaan beginnen.
   - De toegangsweg van de buitendeur tot aan de keuken moet vrij zijn.
     Dus schoenen, jassen en andere spullen uit de gang moeten verwijderd zijn.
• Tijdens een renovatie gebeurt het nog wel eens dat we asbest tegenkomen onder de 
   vloer. Als dit gebeurt, zorgen wij dat de vloerbedekking (tapijt, laminaat, zeil e.d.)
   wordt verwijderd. De huurder is wel zelf verantwoordelijk voor een nieuwe
   vloerafwerking.

Keuzemogelijkheden
Er zijn heel wat mogelijkheden voor uw nieuwe keuken, badkamer of toilet. Om u een indruk te geven kunt u hier alvast een aantal opties bekijken voor kleuren in uw keuken of badkamer/toilet.

Leaflet
Wilt u deze informatie printen en nog nalezen? Klik dan hier voor de leaflet vervangen van keuken, badkamer of toilet.

Wilt u een nieuwe badkamer, toilet of keuken?