Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Mooie resultaten in de Aedes benchmark 2022

Geplaatst op:
24-11-2022
Aedes benchmark Waterweg Wonen 2022

Uit de Aedes-benchmark 2022 blijkt dat onze huurders positief zijn en blijven over de dienstverlening van Waterweg Wonen. Bovendien zijn de huurders bovengemiddeld tevreden over hun woning. Bekijk hier de infographic.

Directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg over de resultaten:
“We behalen mooie resultaten in de Aedes-benchmark! Ik ben trots op de medewerkers van Waterweg Wonen. Zij werken elke dag hard aan het woongeluk van onze huurders. En dat wordt gewaardeerd, dat laat het rapportcijfer zien dat we krijgen: gemiddeld een 8!"

Onze huurders waarderen ons
Huurders geven ons gemiddeld een hoog cijfer voor de dienstverlening bij het betrekken en verlaten van een woning en ook bij reparatieverzoeken. Op alle onderdelen scoren we gemiddeld tussen de 7,9 en 8,1.

Onze bedrijfslasten stijgen
Onze bedrijfslasten zijn gemiddeld € 951 per woning. Dat is hoger dan het gemiddelde van de sector (€ 877 per woning). Dat komt onder andere doordat we meer mensen hebben aangenomen.  

Ons woningbezit is al best duurzaam
Ons gemiddeld energielabel is B. We hebben nog maar weinig woningen met een slecht energielabel. Natuurlijk gaan we door met verduurzamen waar mogelijk.

Onderhoud & verbetering
Per woning hebben wij in de afgelopen 5 jaar € 2.321 uitgegeven aan onderhoud en verbetering. Dat is minder dan corporaties met vergelijkbare woningen doen (€ 3.728). Maar onze huurders geven een 7,2 voor de ervaren woningkwaliteit. De score bij corporaties met vergelijkbare woningen is 6,54. Huurders zijn dus bovenmatig tevreden over de kwaliteit van hun woning.

Samen met onze partners in de wijk en huurders investeren we in het schoon, heel en veilig houden van de woningen, woongebouwen en de omgeving. We zijn dan ook trots dat we op het onderdeel ervaren woningkwaliteitsindex een A-score behalen. Deze score geeft aan hoe tevreden bewoners over hun woning én hun woonomgeving zijn

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
We streven naar betaalbaarheid voor alle doelgroepen. We houden het aantal woningen waarbij huurders huurtoeslag krijgen in stand. Onze gemiddelde huurprijs van € 538 is lager dan het gemiddelde in de sector.

Kortom: mooie resultaten waar we trots op mogen zijn. Uiteraard leunen we niet achterover, maar gaan we door met werken aan het woongeluk van onze huurders.

Kijk op https://aedes.nl/aedes-benchmark voor meer info.

Wat is de Aedes benchmark?
Jaarlijks doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties mee aan een onderzoek; de Aedes-benchmark. Dit jaar voor de negende keer. Er deden 273 corporaties mee. Zij vertegenwoordigen 99% van alle corporatiewoningen. Dit onderzoek maakt duidelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving. In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde.