Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Visitatierapport

Alle corporaties worden eens per vier jaar beoordeeld in een maatschappelijke visitatie. Dat is wettelijk verplicht. Voor dit onderzoek heeft de visitatiecommissie deskresearch gedaan en (groepen) stakeholders geïnterviewd, zoals leden van de OR, van gemeente Vlaardingen, vertegenwoordigers van De Huurdersraad Waterweg Wonen en bewonerscommissies, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars.

Visitatierapport 2019 tot en met 2022
In juli 2023 verscheen het maatschappelijke visitatierapport over de periode 2019-2022. Het algemene oordeel van de visitatiecommissie is dat Waterweg Wonen ‘goed’ tot ‘zeer goed’ presteerde. We zijn trots en blij dat de commissie en onze stakeholders onze inspanningen in Vlaardingen herkennen en waarderen. De commissie en onze stakeholders vinden dat we meer doen dan van ons verwacht wordt en dat we op momenten zelfs een voorbeeld zijn voor andere corporaties.

Lees hier het visitatierapport, opgemaakt 20 juni 2023, over de periode 2019 tot en met 2022.

Visitatierapport 2015 tot en met 2019
Lees hier het visitatierapport, opgemaakt 19 juni 2019, over de periode 2015 tot en met 2018.

 

icoon_WaterwegWonen