DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Visitatierapport 2015-2018 Een positieve beoordeling

‘Waterweg Wonen heeft in Vlaardingen ontzettend veel gerealiseerd’. Dat concludeert de visitatiecommissie van Pentascope in haar visitatierapport over de maatschappelijke prestaties van Waterweg Wonen in de periode 2015 - 2018. Wij zijn trots op dit compliment! Tegelijkertijd weten we ook dat we dit onmogelijk hadden gerealiseerd zonder onze actieve bewoners en samenwerkingspartners.

Gezamenlijke maatschappelijke agenda
De visitatiecommissie erkent in het bijzonder onze prestaties op het onderdeel ‘ontwikkeling van de woningvoorraad’. De commissie schrijft in haar rapportage, dat Waterweg Wonen volgens de doelstellingen uit het Actieplan Wonen een kwaliteitsslag in Vlaardingen heeft gemaakt via sloop, nieuwbouw en verkoop. Wel adviseert ze om nadrukkelijker naar de sociale opgave te kijken en hierover prestatieafspraken te maken. Deze handschoen pakken we graag op door te komen tot een gezamenlijke maatschappelijke agenda voor Vlaardingen. Een agenda, waarin de maatschappelijke vraagstukken die leven bij de inwoners van Vlaardingen voorop staan zoals armoede, laaggeletterdheid en overlast.

Van goed naar beter
De uitkomsten uit de visitatie sluiten aan op de nieuwe koers die we in 2018 hebben ingezet. We willen ‘van goed naar beter’. In een kompas hebben we opgeschreven waar we bij Waterweg Wonen de komende jaren voor staan en gaan. Met onze medewerkers voorop en het woongeluk van onze klanten centraal. Dit zal als het aan ons ligt tot uitdrukking (blijven) komen in veilige, schone buurten, extra aandacht voor kwetsbare bewoners, een betaalbare nette woning, een eerlijke toewijzing, betere dienstverlening en meer dienstverlening op maat.

Lees ook onze reactie op het visitatierapport

icoon_WaterwegWonen