Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Woonvisie Vlaardingen 2021-2030

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen woongelukWZZ
Geplaatst op:
20-12-2021
Thema’s:
Een plek voor iedereen Wonen zonder zorgen
woonvisie

De gemeenteraad heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld. Deze Woonvisie is gemaakt door de gemeente Vlaardingen in goede samenwerking met Waterweg Wonen en woningstichting Samenwerking. Hierdoor hebben gemeente en corporaties dezelfde visie op de ontwikkeling van de woningvoorraad, in het bijzonder de corporatievoorraad.

Waarom een woonvisie?
De woonvisie schetst ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen. In Vlaardingen zijn drie grote opgaven:
• Stad en wijken uit balans, leefbaarheid verder onder druk
• Meer woningen nodig vanwege woningnood
• Aantal wooncomplexen heeft te weinig kwaliteit

Woningbouw
Met de stijgende druk op de woningmarkt is besloten om meer woningen te bouwen. Tot 2030 worden ongeveer 4.500 woningen gebouwd in Vlaardingen. De gemeente zorgt voor plekken waar 600 extra corporatiewoningen gebouwd kunnen worden, zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen voor middeninkomens.

Woongeluk staat voorop
“Nu de vraag naar woningen groot is gaan wij minder woningen slopen dan gepland. Als we woningen slopen, dan komen daar modernere woningen voor terug. Verschillende soorten woningen, voor onze huidige huurders maar ook voor mensen die nu een woning zoeken”, geeft Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) aan. “We zien ook dat de problemen in sommige woonwijken toenemen. Belangrijk vinden wij het woongeluk van onze huurders. De gemeente Vlaardingen en woningcorporaties werken nauw samen om problemen in de wijken aan te pakken”.

Extra aandacht gaat de komende 10 jaar uit naar de Westwijk, omdat hier de leefbaarheid het meest onder druk staat. Voor de Westwijk wordt een visie gemaakt (medio 2022 gereed). Voor het gebied MUWI 1 (Babberspolder) maken we in 2022 een plan waarbij bewoners betrokken worden.
Met de gemeente maken we begin 2022 nadere afspraken over de sociale aanpak in Vlaardingen.

Informatie over de Woonvisie
De Woonvisie is te downloaden op www.vlaardingswonen.nl. Hier is ook informatie te vinden over het verdere proces van de Woonvisie én de woonverhalen en woonprojecten in Vlaardingen. Heb jij vragen over de toekomst van jouw woning? Neem dan contact op met ons, telefoon (010) 248 88 88.