DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Woningnood en woonopstand: Nood is hoog!

Betaalbaar vitaal icoon_ActieplanWonen
Geplaatst op:
14-10-2021
Thema’s:
Betaalbare sociale huurwoningen Vitaal Wij staan voor Actieplan Wonen
woningbouw

Zondag 17 oktober gaan duizenden mensen de straat op in Rotterdam, om een vuist te maken tegen het landelijke woningmarktbeleid. De woonopstand is een noodkreet van wanhopige woningzoekenden, die net als iedereen gewoon goed en betaalbaar willen wonen. Wij juichen het toe dat er aandacht gevraagd wordt voor de wooncrisis. De woningnood is nog nooit zo hoog geweest. Als woningcorporatie worden wij dagelijks geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen daarvan.

Ook in Vlaardingen zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lang en kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Per geadverteerde woning ontvangen we in de regio Rotterdam meer dan 300 reacties van belangstellenden. Vanwege de schaarste worden de meeste sociale huurwoningen in de regio overigens verhuurd aan door de overheden benoemde voorrangsgroepen; de minderheid van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan reguliere woningzoekenden.

Leefbaarheid in Vlaardingen staat zwaar onder druk
Ook neemt de veerkracht af van de woonwijken waarin de meeste van onze huurwoningen liggen. Steeds vaker zien we concentraties van kwetsbare huishoudens. Dit zien we in grote delen van de stad Vlaardingen. Vlaardingen behoort tot de kwetsbaarste delen van Nederland. Veel wijken zitten in een neerwaartse spiraal. We doen al veel, maar er is meer nodig. De gemeente en woningcorporaties werken nauw samen om de problemen in de wijken op te pakken vanuit de verschillende invalshoeken; fysiek en sociaal. Ook daar zijn investeringen voor nodig. In Vlaardingen hebben we te maken met grootstedelijke problematiek, maar geen grootstedelijk geld.

Schaf de verhuurderheffing volledig af
Er zijn snel meer sociale huurwoningen in de regio nodig. Vanuit een gezamenlijke regionale visie willen we tot een betere spreiding van de sociale woningvoorraad over de regio komen. Dat vergt investeringen.
Daarnaast is geld nodig om de woningen te onderhouden en te verduurzamen. Door de verhuurderheffing maken we jaarlijks € 9 miljoen over naar het Rijk. Dat is circa € 820,- per woning, ofwel € 68 per woning per maand. Geld van onze huurders gaat rechtstreeks de staatskas in. Liever houden we onze woningen betaalbaar en investeren we in verduurzaming en de leefbaarheid van wijken. Daarom hebben we ook een oproep gedaan aan het kabinet om de verhuurderheffing af te schaffen.

Cruciale rol voor woningcorporaties
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het zorgen voor betaalbare huisvesting van mensen met lagere en middeninkomens. Daarom sympathiseren wij met de woonopstand. Een woning moet betaalbaar zijn voor de huurder. Daarom zijn wij voor maatwerk en voor huurbevriezing voor alleen de huurders waarvoor dit echt nodig is.
Woningcorporaties kampen al jaren met een tekort, waardoor ze onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en de leefbaarheid in wijken. Politiek Den Haag is nu aan zet: Geef corporaties weer de ruimte om te doen waarvoor ze ooit zijn opgericht: het bieden van goede en betaalbare woningen in een leefbare wijk.