DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wisselingen binnen de Raad van Commissarissen

ONDERNEMERSCHAP icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
17-12-2020
Thema’s:
Gemeenschappelijke maatschappelijke agenda Wij staan voor Partnerschap
RvC Waterweg Wonen

van Waterweg Wonen

VLAARDINGEN, december 2020
Dominic Schrijer en Chokri Mousaoui treden per 1 januari 2021 toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Waterweg Wonen.
Dominic volgt daarmee de huidige voorzitter Frits Verschoor op. Chokri volgt Ida Haisma op als RvC-lid op het profiel “digitalisering & innovatie”.
Frits Verschoor en Ida Haisma nemen afscheid omdat hun zittingstermijn voorbij is. Beiden waren sinds 1 januari 2013 toezichthouder voor Waterweg Wonen.

Dominic Schrijer is een ervaren toezichthouder
Dominic is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Al bijna 30 jaar vervult hij diverse rollen en functies in en rondom het openbaar bestuur. Hij was bijna 6 jaar burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Daarvoor was hij onder meer wethouder Sociale zaken en wijkaanpak in Rotterdam. In de afgelopen 8 jaar is hij ook toezichthouder geweest bij de woningcorporaties Havensteder (Rotterdam) en Haag Wonen (Den Haag).

Chokri Mousaoui is een ervaren technologie-ondernemer
Hij was oprichter en voormalig CEO van Eternal Sun. Sinds 2011 richt dit bedrijf zich op de ontwikkeling van innovatieve zonnesimulatiesystemen. Chokri was verantwoordelijk voor strategie, business development en het aantrekken van private equity financiering.
Chokri is in juli 2020, op voordracht van de ministerraad, benoemd als lid Adviesraad Wetenschap, Technologie & Innovatie. Dit is een onafhankelijke strategische adviesraad van de regering en het parlement.

De Raad ziet met de komst van Dominic Schrijer en Chokri Mousaoui een waardevolle aanvulling op de samenstelling van het RvC-team en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

De Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, Marieke Kolsteeg, bedanken Frits Verschoor en Ida Haisma voor de prettige en transparante wijze waarop zij hun rol als toezichthoudend voorzitter en RvC-lid hebben vervult. Ook wensen zij Frits en Ida voor de toekomst alle goeds toe.