Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wijkspreekuren Holy weer van start

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen Vraaggestuurd icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
18-03-2022
Thema’s:
Een plek voor iedereen Vraaggestuurd Wij staan voor Partnerschap
Wijkspreekuur Holy Waterweg Wonen

op nieuwe locatie

De wijkspreekuren in Holy zijn weer gestart. En wel op een nieuwe locatie!
Iedere donderdag van 13:30 - 14:30 uur kun je terecht bij voetbalvereniging Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500 in Vlaardingen.
Daar zijn medewerkers van de volgende instanties aanwezig om je vragen te beantwoorden:

- de wijkagent
- Waterweg wonen
- Vanuit de gemeente:
   - Wijkmanager Holy
   - Buitenruimte coördinator
- Toezicht en Handhaving
- Vanuit Minters:
   - opbouwwerk
   - jongerenwerk
   - wijkteam
- Vlaardingen in beweging
- Seniorenwelzijn
- Woningcorporatie Samenwerking