Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Vernieuwing in de Westwijk

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen vitaal icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
02-03-2023
Thema’s:
Een plek voor iedereen Vitaal Wij staan voor Partnerschap
Waterweg Wonen en gemeente aan de slag in de Westwijk

In de Zuidbuurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw

Samen met de gemeente Vlaardingen heeft Waterweg Wonen, na een zorgvuldig selectietraject, een ontwikkelpartner gekozen. De keuze is gevallen op ERA Contour. Samen maken we een plan om de Zuidbuurt in de Westwijk aan te pakken.

In deze buurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook onderzoeken we of we nog meer woningen kunnen bouwen op vrij liggende plekken. Verder gaan we honderden woningen in deze buurt verbeteren. Tenslotte kijken we ook naar de woonomgeving en openbare ruimte.

Eerder werkten we al succesvol samen bij de vernieuwing van de Babberspolder, waaronder het project Vlaardings Geluk.

Actief met de buurt aan de slag
Gemeente en Waterweg Wonen hebben nadrukkelijk gezocht naar een partner die past binnen de opgave in de Westwijk en ook een bijdrage levert aan leefbaarheid en verbinding in de wijk. ERA Contour is als winnaar beoordeeld. Uit alles blijkt dat er een sterke wil is om samen te werken. Niet alleen met de samenwerkingspartners, maar ook met de bewoners in de buurt. Het voorstel van ERA Contour straalt energie uit om actief met de buurt aan de slag te gaan. De drie partijen sluiten binnenkort een intentieovereenkomst met elkaar af, waarmee dit jaar de haalbaarheid van de samenwerking wordt getoetst en een realiseerbaar plan wordt gemaakt.

Meer verschillende woningen
Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “De vernieuwingsplannen voor de Zuidbuurt zijn er al lang en zijn onderdeel van de Woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt. Met het opstellen van het plan voor de Zuidbuurt geven we concreet invulling aan de doelstelling om te komen tot een grotere variatie in woningtypen en prijsklassen. Zo brengen we de wijk meer in balans. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de Westwijk, waarin we samen optrekken met diverse organisaties uit de wijk”.

De bestaande woningen gaan we verbeteren
“Met dit plan dragen we bij aan het woongeluk van de bewoners in de Zuidbuurt. De bestaande woningen gaan we verbeteren qua kwaliteit en energieverbruik. We gaan ook zorgen voor nieuwe woningen. En meer woningen, zodat huurders sneller aan een woning kunnen komen. We gaan realiseren dat er meer variatie en keuze is in soorten woningen. Zo komen er woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen. En ook verschillend in prijs”, geeft Nicole Peeters, directeur-bestuurder Waterweg Wonen, aan. “De huidige bewoners helpen we en begeleiden we in overleg met hen naar een andere woning”.

Fijne, groene en duurzame leefomgeving
Job van Zomeren, directeur ERA Contour, is enthousiast over de samenwerking en de herstructureringsopgave van de Zuidbuurt. “Wij vinden het ontzettend fijn dat we de handen ineenslaan met Waterweg Wonen en Gemeente Vlaardingen voor het versterken van de Zuidbuurt.  Alle partijen voelen de urgentie de buurt te verrijken met betaalbare woningen in het sociale en middensegment. Met aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners creëren we een fijne, groene en duurzame leefomgeving. Eerder deden we dat samen met deze partijen bij Vlaardings Geluk. We kijken ernaar uit om ook hier aan de slag te gaan,” zegt Van Zomeren.