DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Verlenging project ‘Prettig Wonen’

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen Toekomstbestendig vitaal Vraaggestuurd
Geplaatst op:
27-08-2021
Thema’s:
Een plek voor iedereen Toekomstbestendigde organisatie Vitaal Vraaggestuurd
Prettig Wonen Bewoners Ontmoeten Elkaar Tijdens De Koffieochtenden

Het project 'Prettig Wonen' is verlengd tot de zomer van 2022. Door dit project leren bewoners van 3 flatgebouwen elkaar kennen, ondernemen ze samen activiteiten en helpen ze elkaar.

In 2019 is op initiatief van huurders het project ‘Prettig Wonen’ gestart in Vlaardingen-Holy. In drie flatgebouwen aan de Zwaluwenlaan Even, Zwaluwenlaan Oneven en de Fazantlaan is een ontmoetingsruimte waar bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Het doel is dat bewoners elkaar leren kennen, samen activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Zo ontstaat een gevoel van saamhorigheid en is professionele hulp soms even niet nodig. De Huurdersraad, Waterweg Wonen, DSW Zorgverzekeraar, Minters, ROGplus en de gemeente Vlaardingen werken samen in het project. Door corona was ontmoeten en het organiseren van activiteiten lastig. Daarom is onlangs besloten om het project te verlengen tot de zomer van 2022.

Ontmoeting, ondersteuning en wegwijs maken
Actieve bewoners krijgen ondersteuning van een ‘verbindingscoach’ bij het organiseren van activiteiten in de ontmoetingsruimte of op een andere plek in het gebouw. Ook kunnen maatschappelijke organisaties in de ontmoetingsruimte voorlichting of cursussen geven over bijvoorbeeld veilig wonen of gezond leven.

Voor de start van de coronapandemie hebben bewoners al veel activiteiten georganiseerd zoals een koffieochtend, klaverjassen, samen koken, kerstactiviteiten en een zondagsbrunch. Door de coronamaatregelen vielen plannen in het water en verliep het contact met name digitaal. Nu zijn de eerste activiteiten weer georganiseerd. Zo was er begin juli een buitenlunch en zijn de wekelijkse koffieochtenden weer van start in alle drie de flatgebouwen.

Uitbreiding naar andere buurten en wijken
Met dit project worden ervaringen verzameld om nieuwe vormen van wonen wellicht op meerdere plekken in Vlaardingen mogelijk te maken. Door meer onderling contact tussen bewoners, wordt de drempel verlaagd om elkaar hulp te vragen en te ondersteunen of een oogje in het zeil te houden.

Mensen blijven steeds langer thuis wonen én worden steeds ouder. Daardoor is er meer ondersteuning en zorg nodig. Ook hebben mensen behoefte aan contact met anderen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Daarom voorziet Prettig Wonen in een behoefte van oudere en kwetsbare inwoners. Op deze manier kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen. Maar ook initiatieven van andere bewoners worden ondersteund.