DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Samenwerken aan meer afvalscheiding

Toekomstbestendig Duurzaam icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
24-09-2020
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Verduurzaming Wij staan voor Partnerschap
Een beter milieu begint bij je thuis

Gemeente en Waterweg Wonen vervangen stortkokers door ondergrondse containers

In flatgebouwen met een stortkoker wordt minder aan afvalscheiding gedaan. Daarom gaan we, in samenwerking met de Gemeente Vlaardingen,  in 18 flats de stortkokers en rolcontainers vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. De stortkokers worden daarmee overbodig en afgesloten. Naast restafval kunnen veel flatbewoners straks ook gemakkelijker hun glas en papier kwijt. Het college stelde het plaatsingsplan vast met de locaties waar de nieuwe ondergrondse afvalcontainers komen te staan.

De flatbewoners krijgen containers voor restafval vlakbij de ingang van de flat. Staat er nog geen container voor papier en glas in de directe omgeving? Dan worden deze ook geplaatst.
Met het sluiten van de stortkokers wil de gemeente bewoners stimuleren hun afval te scheiden. En wij helpen hier graag aan mee. Papier, GFE (groente, fruit en etensresten) en glas zijn waardevolle grondstoffen die goed opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit is beter voor het milieu en goedkoper dan verbranden.

Minder overlast
Wij verwachten dat de wijziging niet alleen zorgt voor meer afvalscheiding, maar ook voor minder overlast. Volle containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast en broeiend afval behoren straks tot het verleden. We kijken, in overleg met de bewoners, naar mogelijke nieuwe bestemmingen voor de leegkomende containerruimtes, zoals bijvoorbeeld bergingsruimte voor scootmobiels. Bewoners betaalden altijd servicekosten voor het buiten en weer binnen zetten van de containers. Die kosten komen nu te vervallen.

Een geschikte plek
Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar bij plaatsing moet er rekening gehouden worden met verschillende zaken. Zo houdt de gemeente rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen. Bewoners van de flats ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over de plek van de nieuwe containers.

De sluiting van de stortkokers is een onderdeel van het ‘Actieplan halvering restafval’ van de gemeente. De ambitie is om ook bij andere hoogbouw in Vlaardingen de stortkokers te sluiten en ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De verwachting is dat de containers van de 18 flats van Waterweg Wonen (ongeveer 2300 huishoudens) eind 2020 of begin 2021 geplaatst worden.