Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Samen met gemeente Maassluis betaalbare woningen bouwen

Geplaatst op:
06-02-2024
Ondertekening Intentieovereenkomst Gemeente Maassluis Wawo

Op maandag 5 februari ondertekenden wethouder Sjoerd Kuiper van de gemeente Maassluis en Hans Kox, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen een intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Station West. Hiermee spreken de gemeente en Waterweg Wonen af samen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op deze locatie verder te onderzoeken.

1e stap is gezet
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is een 1e stap gezet naar de komst van Waterweg Wonen als nieuwe maatschappelijke partner in Maassluis. Dit gaat in goed overleg met de collega corporaties Maasdelta en Hef wonen. De gemeente is blij dat Waterweg Wonen bereid is te willen investeren in Maassluis en daarmee een bijdrage wil leveren aan meer goede, sociale huurwoningen in Maassluis. De gemeente benadrukt dat het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt. De komende maanden wordt gestart met een uitgebreid participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. Na dit traject wordt de gebiedsvisie vastgesteld.

Directeur-bestuurder Hans Kox: ”De woningnood in onze regio is hoog. Met name de vraag van huurders die afhankelijk zijn van woningen met een lagere huur is ongelooflijk groot. Dat leidt soms tot schrijnende situaties. Wij ervaren dat dagelijks. We voelen ons verantwoordelijk om in Maassluis een bijdrage te leveren aan de oplossing. Daarom onderzoeken we nu met de gemeente de ontwikkelmogelijkheden”.

Wethouder Sjoerd Kuiper: “Het mee willen doen van een ervaren corporatie uit buurgemeente Vlaardingen aan de ontwikkeling van Station West is een waardevolle stap. De inzet van Waterweg Wonen, zowel in tijd als middelen, benadrukt het gezamenlijke streven naar een goede gebiedsontwikkeling met voldoende betaalbare woningen voor starters en senioren”.

Woningbouwimpuls Rijk
Op 12 februari 2024 sluit de 6e tranche en vooralsnog de laatste van de Woningbouwimpuls (WBI), opengesteld door het Rijk. Met deze subsidie wil het Rijk de bouw van betaalbare woningen mogelijk maken én versnellen. De intentieovereenkomst met Waterweg Wonen is een belangrijke onderbouwing bij de WBI aanvraag. Zowel de subsidieaanvraag als de intentieovereenkomst zijn erop gericht de slagingskans van het realiseren van betaalbare woningen te bevorderen.