Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Quirina wint Waterweg Wonen-fiets

ONDERNEMERSCHAP
Geplaatst op:
09-10-2022
Thema’s:
Gemeenschappelijke maatschappelijke agenda
winnaarQuirina

Natuurlijk willen we onze huurders zo goed mogelijk informeren. Onze informatie stemmen wij graag af op de wensen en behoeften van huurders. Daarom hebben wij een vragenlijst uitgezet. Quirina Beyer vulde deze vragenlijst in en won hiermee de Waterweg Wonen-fiets.

Quinira is erg blij met haar fiets. En wij zijn blij met het inzicht dat wij hebben gekregen van de huurders die de vragenlijst invulden. Bedankt daarvoor! Een aantal punten delen we graag.

Wat opvalt:
- 9% van onze huurders gebruikt geen digitaal apparaat (zoals telefoon, tablet, computer, laptop).
- 82% is bekend met onze website.
- Facebook is redelijk bekend; ongeveer de helft van de huurders van 18 – 64 jaar is bekend met onze Facebookpagina.
- 57% ontvangt onze informatie graag per e-mail.
- Bewonersblad Watermerk wordt goed gelezen, vooral door de huurders in de leeftijd 50-80+ jaar
- Ongeveer 2/3 van alle huurders geef de voorkeur aan een filmpje met echte mensen in beeld (in plaats van tekeningen).
- Huurders ontvangen graag informatie over onderhoud en de woonomgeving.

Hieronder een overzicht met een aantal acties die we gaan ondernemen.
Acties
- We blijven zowel digitaal als op papier communiceren. Zo bereiken wij zo veel mogelijk huurders.
- Bewoners betrekken we bij de ontwikkeling van onze nieuwe website en klantportaal. Zij zijn de gebruikers en weten het best wat beter kan.
- Om een andere/jongere doelgroep te bereiken richten we een Instagrampagina in.
- Huurders mogen zelf blijven kiezen of ze post digitaal op in de brievenbus willen ontvangen.
- We starten met een digitale nieuwsbrief voor huurders.
- We blijven filmpjes maken, ook om processen uit te leggen (bijvoorbeeld huur op zeggen).
- 27 deelnemers willen meedenken over de communicatie van Waterweg Wonen. Daar maken wij graag gebruik van! #meedoen
Collageinfobehoefte