Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Geldigheid van ons KWH-Huurlabel is verlengd!

ONDERNEMERSCHAP Toekomstbestendig Vraaggestuurd
Geplaatst op:
10-05-2022
Thema’s:
Gemeenschappelijke maatschappelijke agenda Toekomstbestendigde organisatie Vraaggestuurd
KWH Waterweg Wonen

Trots op het resultaat

In 2021 heeft KWH de waardering van onze huurders over onze dienstverlening onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). De CKV is bevoegd het besluit over de geldigheid van het keurmerk KWH-Huurlabel te nemen. Wij zijn heel blij dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Met trots delen we daarom het CKV besluit.

CKV besluit voor Waterweg Wonen
De CKV heeft vastgesteld dat de huurders van Waterweg Wonen tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt:

- minimaal een cijfer 7,0 voor de onderdelen Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud en
- minimaal 85% tevreden huurders per genoemd onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.

Dit betekent dat Waterweg Wonen houder blijft van het keurmerk KWH-Huurlabel en de geldigheidsduur met twee jaar verlengd wordt tot eind maart 2024.

Wij zijn blij met deze uitslag!