Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Een volgende stap voor Marieke Kolsteeg

Geplaatst op:
21-11-2022
Marieke V2

Marieke Kolsteeg wordt vanaf 1 februari 2023 directeur-bestuurder bij Hef Wonen in Rotterdam. Zij was 5,5 jaar directeur bestuurder bij Waterweg Wonen. 

Marieke over haar overstap naar Hef Wonen:
“Werken in de stad waar ik woon, waar mijn kinderen opgroeien, waar ik maatschappelijk op veel vlakken van betekenis kan zijn, is voor mij een interessante vervolgstap. Ik maak deze overstap dan ook vol overtuiging en enthousiasme.

Natuurlijk laat ik Waterweg Wonen met lichte pijn in het hart achter. Maar vooral met een gerust en trots hart. Want we hebben veel bereikt de afgelopen jaren. We geven vol enthousiasme en overtuiging uitvoering aan ons mooie bedrijfsplan Kompassie. Ook droegen we de afgelopen jaren bij aan een koerswijziging in de woonvisie van de gemeente Vlaardingen. En werken we samen met onze partners steeds beter als bondgenoten aan de opgave in Vlaardingen. Ik ben trots op de medewerkers die Waterweg Wonen maken tot de organisatie die ze nu is. En dankbaar voor het vertrouwen van en de goede samenwerking met collega’s, huurders en partners in de stad.”                         

De Raad van Commissarissen houdt zich de komende tijd bezig houden met de invulling van de functie van directeur-bestuurder. 

Dominic Schrijer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen:
“Marieke is een betrokken en enthousiaste bestuurder, met een groot hart voor huurders en warm in de relatie met maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ze speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe woonvisie en de daaruit volgende prestatieafspraken. Het op peil houden van het aantal betaalbare woningen is hierin heel belangrijk geweest. In plaats van woningen te slopen zoals eerder gepland, worden ze opgeknapt. En in totaal komen er 600 betaalbare woningen bij in Vlaardingen. Ook het verduurzamen van de bestaande woningen en het toevoegen van extra woningen voor de doorstroming is een prestatie die we haar toeschrijven.

Het is mooi waar Waterweg Wonen nu staat. Alles is in de startblokken gezet om te starten met de uitvoering van de Vlaardingse woonvisie. We hadden het geweldig gevonden als dit onder haar leiding zou gebeuren. Tegelijk begrijpen we dat het een grote uitdaging is om in Rotterdam aan de slag kan gaan. Fijn dat haar kennis en ervaring voor de regio Rijnmond behouden blijft. We hebben en hadden veel vertrouwen in Marieke en wensen haar veel succes in Rotterdam!"

Vooruitblik 2023
Ondanks het vertrek van Marieke Kolsteeg, gaat Waterweg Wonen volle kracht vooruit. Dat zien we ook terug in onze plannen voor 2023. We gaan nog meer gebiedsgericht werken. Dit betekent dat we meer in de wijken en buurten aanwezig zijn. We gaan door met de herstructurering van Muwi. We zetten ons in voor de bewoners van de Westwijk door deel te nemen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. We bouwen de beweging Meedoen verder uit. Participatie van en samenwerken met huurders, meningen ophalen en zichtbaar in de wijken zijn. Dat is dé manier waarop wij willen werken.

Ook volgend jaar zijn de gemeente Vlaardingen, onze Huurdersraad en de verschillende partners in de wijk onze belangrijkste gesprekspartners. We werken intensief samen om onze doelen te bereiken. Samen geven we uitvoering aan onze prestatieafspraken en de woonvisie Vlaardingen.