DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Data helpen gemeenten en corporaties| Aedes-Magazine

Geplaatst op:
04-06-2021
Aedes222

Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) werd samen met wethouder Ivana Somers geïnterviewd voor een artikel in Aedes-Magazine, over de veerkracht en leefbaarheid in kwetsbare wijken.

In samenwerking met adviesbureau Circusvis gingen gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen met elkaar in gesprek over de situatie in Vlaardingen. ‘We werden gedwongen om de situatie vanuit verschillende kanten te bekijken. Conclusie: we hebben elkaar nodig.’

Wat is de oorzaak?
Als volgende stap gingen de Vlaardingse corporaties en de gemeente op zoek naar de oorzaken van de problemen in de wijken. Marieke Kolsteeg: ‘Er zijn veel gesprekken gevoerd met mensen uit het veld: wijkagenten, opbouwwerkers, complex- en sociaal beheerders, incassomedewerkers, et cetera. Zo hebben we per wijk, per buurt en soms zelfs per complex inzicht gekregen in wat er werkelijk aan de hand is.’

De volgende stap is andere partijen aan laten haken, want die hebben we hard nodig. De oplossing zit immers niet alleen in de stenen, maar vooral in het sociale domein.