DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Aedes-benchmark 2020

Geplaatst op:
20-11-2020
Resultaten2020

 

Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, doet jaarlijks een vergelijkend onderzoek onder woningcorporaties; de Aedes benchmark. De corporaties worden op vijf punten vergeleken: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud en verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid. Uit dit landelijk onderzoek blijkt dat woningcorporaties goed worden beoordeeld door hun huurders. Ook wij worden goed beoordeeld en daar zijn wij enorm trots op!

Tevredenheid over onze dienstverlening én hoogst haalbare score voor duurzaamheid
Uit de Aedes-benchmark 2020 blijkt dat ook in coronatijd huurders positief blijven over de dienstverlening van Waterweg Wonen. Bovendien zijn de huurders bovengemiddeld tevreden over hun woning. Én onze jarenlange investeringen in duurzaamheid hebben er toe geleid dat wij van een C-score zijn gestegen naar een een A-score!

Met passie en aandacht gaan we voor een 8
Uit de benchmark blijkt dat de huurders de dienstverlening van Waterweg Wonen een 7,6 geven. “Woongeluk van klanten vindt Waterweg Wonen het belangrijkst. Dat staat ook verwoord in ons bedrijfsplan ‘Kompassie – Samen werken aan woongeluk’”, geeft Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder van Waterweg Wonen) aan. “Sinds afgelopen maart wordt het dagelijks leven van iedereen beïnvloed door het coronavirus. Veel huurders zitten nu veel vaker thuis en hebben minder contact met de buitenwereld. Juist nu is het belangrijk om naar elkaar om te kijken en het huis op orde te houden. Uit de waardering  die wij krijgen van de huurders blijkt dat wij ons, ook in coronatijd, naar tevredenheid hebben ingezet. Wij zijn echter pas tevreden als klanten ons een 8 geven. We hebben afgesproken dat we met passie en aandacht werken om dat doel te halen”.

Mooi cijfer voor onze woningen
Het cijfer dat huurders van Waterweg Wonen geven voor hun woning is met 7,2 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor Nederland. Vergelijkbare woningen scoren gemiddeld een 6,7. Wij krijgen hiervoor dan ook weer een A-score. Zeker in relatie tot de gemiddelde huurprijs van € 523 (gemiddelde van de sector is € 544) is dit iets waar we erg trots op zijn.

Lage bedrijfslasten
Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een A. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 751 per woning zitten we beduidend lager dan het gemiddelde van de sector van € 828.

Duurzaamheid woningen sterk verbeterd
We vinden het vanzelfsprekend dat wij investeren in duurzaamheid. Ook blijven we bewoners stimuleren tot energiezuinig gebruik van de woning. De jarenlange investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat we van een C-positie in 2017 nu in 2020 een A-positie bereikt hebben.