DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Beeldenroute in Hoofdstedenbuurt - Londenweg Uit de kunst!

Een lust voor het oog. Zo kunnen we de beelden in de Hoofdstedenbuurt in Holy wel bestempelen. Na zeven jaar is het zover dat de renovatiewerkzaamheden aan de woningen in de Hoofdstedenbuurt zijn afgerond. In zeven jaar tijd zijn ongeveer 1100 woningen en 9 woongebouwen door Waterweg Wonen opgeknapt. Nu heeft Waterweg Wonen de wijk opgesierd met drie fantastische kunstobjecten van kunstenaar Jan-Carel Koster.


Kunstcommissie
Een commissie van bewoners koos kunstenaar Jan-Carel Koster (http://jancarelkoster.com/our-blog) om een heuse beeldenroute tot stand te brengen. In de objecten moest het thema ‘Hoofdsteden’ terug te zien zijn. Bij de Madridweg staat een sculptuur dat in het teken staat van Spanje en Portugal met dans, stierenvechten, water(golven) en de twaalf druiven. Het kunstwerk dat bij de Londenweg staat doet denken aan een net opgegraven archeologische vondst en bevat elementen van het vroegere Kasteel Holy en de Big Ben. Op de Wenenweg, naast de Parijslaan staat nog een beeld. Dit kunstwerk symboliseert oorlog (Napoleon) en muziek (Mozart, Strauss, Beethoven). De beeldenroute zorgt voor  een kleine wandelroute door de wijk langs de drie sculpturen met als mooie afsluiting de aangelegde tuin.

KA250-4542 1

Feestelijke onthulling
De ingrijpende bouw- en opknapwerkzaamheden in de wijk zijn in de zomer van 2013 afgerond met de flat aan de Bonnweg. Tijdens het afsluitfeest het ‘Vijf Werelddelen festival’ op zaterdag 7 september zijn de beelden van de Beeldenroute onthuld.

Toegangspoort van het “Kasteel Holy” - Londenweg
Jan-Carel Koster vertelt het verhaal achter de sculptuur dat hier komt: “Het idee voor dit sculptuur laat een klein stukje geschiedenis van de wijk “Holy” en Londen zien in een 3-4 meter hoge rots waarin met de hand een beeldhouwwerk is vervaardigd.
De beeltenis zoals op de schets is weergegeven heeft de volgende achtergrond;
Omdat de locatie waar het beeld komt te staan een soort toegangsweg tot de wijk is wilde ik dit symbolisch verbeelden door de toegangspoort van het “Kasteel Holy” fragmentarisch weer te geven met daarachter het klokgedeelte van de Big Ben in Londen. Deze klok geeft symbolisch onze  tegenwoordige tijd weer maar heeft ook een verwijzing naar de verleden tijd doordat de stand van de wijzers exact de hoek verbeelden van die van Vlaardingen – Greenwich en de 0 meridiaan.
Greenwich is namelijk een stadsdeel van Londen waar de 0 meridiaan (de tijdslijn) doorheen loopt. Vroeger liep dit 0 punt door vele andere steden zoals Parijs, Rome, Kopenhagen, Jeruzalem en St. Pietersburg. Maar uiteindelijk is in 1884  beslist op internationaal niveau, om de 0-lijn door Greenwicht te laten lopen. In Nederland leven wij in de Tijdzone +1 GMT, dus + 1 uur Greenwich Mean Time en dat komt neer op 14.05 + 1 uur =15.05 uur.
Deze verwijzing naar de tijd vind ik belangrijk om de mensen eens stil te laten staan in gedachten aan de Tijd. En dan bedoel ik de verleden, geleefde tijd, maar ook de tijd die nog voor ons ligt.
Aan de bodemvondsten in deze wijk en in Vlaardingen zelf  is te herleiden dat de geschiedenis ver terug gaat.  Er wordt door archeologen zelfs gesproken over de Vlaardingen Tijd die van 3500 – 2500 v. Chr. was.

Heuvel
Om al deze feiten te verbinden en te verbeelden in een sculptuur heb ik bedacht om de te maken sculptuur half uit de grond te laten steken waardoor het net lijkt alsof het net is gevonden. De sculptuur staat een klein beetje scheef en leunt tegen een kunstmatig aangelegde heuvel aan. En met een heuvel bedoel ik niet een metershoge heuvel, maar één van ongeveer een meter hoog
waarbij de voorzijde van de heuvel reeds is weg gegraven en er een klein stenen muurtje zichtbaar is geworden die de oude funderingen van verloren gegane  bouwwerken moet symboliseren. Het stenen muurtje dient tevens als extra stevigheid voor de sculptuur die ongeveer 80 cm in de grond wordt gegraven en een kleine 3 meter boven de grond uitsteekt.
De heuvel doet overigens niet alleen dienst als ondersteuning van de sculptuur, maar heeft ook betrekking op de manier van bouwen daterend uit 1100 – 1200 na Chr. Want de toren van het Kasteel Holy is gebouwd zonder dat er eerst een gat is gegraven voor een fundering. Er werd namelijk rechtstreeks op het maaiveld gebouwd. Wanneer men dan op de juiste hoogte was met het bouwen van de toren, dan werden de grachten rondom het kasteel uitgegraven en dit zand werd tegen de toren aan gegooid zodat het net leek alsof het kasteel op een heuvel stond. De heuvel bij de sculpturen wordt weliswaar netjes ingezaaid met gras zodat e.e.a. mooi geïntegreerd wordt met de omgeving, maar doet ons toch even stil staan bij de manier van leven en bouwen vanuit die tijd.