Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

ANBI-status

ANBI-status

Waterweg Wonen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een organisatie kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie hierover.

Met een ANBI-status zijn wij verplicht om jaarlijks gegevens te publiceren op onze website. Deze gegevens staan in het Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting.