DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Vraaggestuurd

Vraaggestuurd Vraaggestuurd

Vraaggestuurde, resultaatgerichte dienstverlening.
Waterweg Wonen is er voor haar klanten. Wij zullen als organisatie inspelen op vragen van klanten. De medewerkers van Waterweg Wonen werken elke dag gedreven samen om de kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten te waarborgen. Deze blijft op het goede niveau van de afgelopen jarenVraaggestuurde, resultaatgerichte dienstverlening.


De houding van de medewerkers komt tot uitdrukking in aspecten: aandacht, betrouwbaar, geruisloos en daadkracht. Onze communicatie passen wij aan, aan de informatiebehoefte van onze klanten.

In onze dienstverlening richting de klant werken wij digitaal, met name via ons huurdersportaal: mijn.waterwegwonen.nl. Voor huurders die zich de digitalisering niet eigen (kunnen) maken, blijft persoonlijk contact mogelijk. Privacybescherming krijgt een belangrijke plaats binnen de organisatie.

 

Pagina delen: