Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Partnerschap Wonen in een stad die floreert

icoon_Partnerschap Wij staan voor Partnerschap

Onze klanten willen plezierig wonen in een stad die floreert. Waterweg Wonen wil ook een actieve bijdrage leveren aan het ontstaan van een gezamenlijke maatschappelijke agenda voor Vlaardingen, samen met relevante partners.

Om dit voor onze huurders te realiseren, organiseren of activeren we de samenwerking met onze partners. We nemen actief deel in het maatschappelijke netwerk van Vlaardingen.

De medewerkers van Waterweg Wonen en de medewerkers van onze belangrijkste partners weten elkaar -op elk niveau- te vinden. Op deze wijze kunnen we goed samenwerken.

Voor het beste resultaat willen we het gezamenlijke netwerk versterken. Daarbij willen we de bewonersparticipatie uitbreiden en gaan we op zoek naar nieuwe effectieve vormen van bewonersparticipatie. Zodat we kunnen inspelen op de wensen van onze klanten.  

We hebben een signalerende rol op terreinen als zorg- en welzijn, sociale samenhang in wijken en buurten, openbaar groen, winkelvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen. goede werkgelegenheid en integratie. Op deze terreinen ontwikkelen en beheren wij vastgoed en/of diensten in opdracht.

Pagina delen: