Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Betaalbaar voor mensen die hierop zijn aangewezen

Betaalbaar Betaalbare sociale huurwoningen

Voor Waterweg Wonen is en blijft de kern van haar werk het zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving. Wij doen dit voor mensen die een inkomen tot circa modaal hebben en die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Onze sociale huurwoningen staan uitsluitend in Vlaardingen.

Wij streven naar een groter aantal sociale huureengezinswoningen voor gezinnen. Het streven is bovendien om voldoende rolstoeltoegankelijke en rollatordoorgankelijke sociale huurwoningen te kunnen bieden.

Meer dan voorheen hebben we aandacht voor een passende huurprijs. Waterweg Wonen hanteert als uitgangspunt dat we ongeveer evenveel huurtoeslaggerechtigden willen huisvesten als nu. Waarbij we huurachterstanden en huisuitzettingen zo veel mogelijk willen voorkomen.  De doorstroming van oudere bewoners van eengezinswoningen met een tuin en/of mensen met hoge inkomens naar passende appartementen gaan we actiever stimuleren.

Kwaliteitsverbeteringen en onderhoud worden meer vraaggestuurd op woningniveau. Het onderhoud blijft met minder geld op minimaal hetzelfde niveau. In de bestaande voorraad krijgen kwaliteitsaspecten “veiligheid” en “gezondheid” meer expliciete aandacht.

Pagina delen: