Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Actieplan Wonen Vlaardingen, daar wil ik wonen

icoon_ActieplanWonen Wij staan voor Actieplan Wonen

Om er voor te zorgen dat onze klanten een woning kunnen vinden in Vlaardingen willen we voldoende en betaalbare huisvesting bieden voor mensen met lagere inkomens.

Daarbij willen we huisvesting bieden die voldoende is afgestemd op speciale en kwetsbare groepen. Starters willen we een kans geven op de woningmarkt. Aan senioren en aan mensen die zorg nodig hebben willen we voldoende en geschikte huisvesting bieden.

Dit gaan we doen door het uitvoeren van de Actieplan Wonen. Dit zijn afspraken, die de gemeente Vlaardingen, woningstichting Samenwerking en Waterweg Wonen overeen zijn gekomen. Vlaardingen moet weer een bloeiende stad worden waar mensen graag wonen.

Het realiseren van een woningvoorraad die toekomstig bestendig is gaan we realiseren door, het veranderen van de samenstelling van onze woningen naar prijs, kwaliteit, mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen en energieprestaties. Daarbij gaan we woningen slopen, nieuw bouwen, verkopen, renoveren en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Pagina delen: