Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Urgentie

Urgentie
Met een urgentieverklaring krijg je voorrang op de andere woningzoekenden. Heb je wegens een persoonlijke situatie dringend andere woonruimte nodig en woon je in Vlaardingen? Misschien kom je dan voor een urgentieverklaring in aanmerking.

Je kunt op verschillende gronden een urgentieverklaring aanvragen. Denk aan medische problemen, onbewoonbaarheid, calamiteiten, woonlasten of geweld. Wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan of je aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe kunt je urgentie aanvragen?
Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via (010) 248 88 88, of je complete aanvraag direct bij ons indienen via urgentie@waterwegwonen.nl.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?
Dat hangt af van de reden van je aanvraag. Kijk op de website van SUWR welke documenten je nodig hebt. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op. Alleen wanneer je over alle benodigde documenten beschikt, kunnen wij jouw aanvraag in behandeling nemen.

Wat zijn de kosten om urgentie aan te vragen?
Het aanvragen kost € 35,-. Aanvragen om medische redenen stuurt SUWR eventueel door naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht, namelijk € 50,-. (Wanneer SUWR besluit de medische keuring niet uit te laten voeren, ontvang je deze kosten terug.) Deze kosten betaal je tijdens je aanvraag. Je kunt alleen per pin betalen.

Let op: maak géén gebruik van bemiddelingsbureaus
Er zijn bemiddelingsbureaus actief die jou tegen betaling willen helpen met jouw urgentieverklaring. Doe dit niet! Deze bureaus horen niet bij een woningcorporatie of gemeente. Jouw urgentieaanvraag komt uiteindelijk via een woningcorporatie of gemeente bij dezelfde urgentiecommissie terecht, namelijk SUWR. Jouw aanvraag wordt hetzelfde behandeld. Daarom adviseren wij jou om jouw aanvraag zelf bij de desbetreffende woningcorporatie of gemeente in te dienen.