Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Woningruil

Change Home Exchange Real Estate Arrows Vector Id956266432

Uitgebreide voorwaarden voor woningruil

Wat is woningruil?
Soms is het mogelijk om met een andere huurder te wisselen van woning. Dit is een woningruil. Natuurlijk is hiervoor wel een aantal voorwaarden opgesteld.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

 1. Jouw inkomensgegevens moeten passend zijn bij de huurprijs.
  Deze regels zijn gelijk aan de eisen van Woonnet-Rijnmond.

 2. Bij eengezinswoningen moet jouw huishouden bestaan uit minimaal 1 volwassene en een kind onder de 18 jaar.
  Voor alle overige woningen zijn de regels gelijk aan de eisen van Woonnet-Rijnmond.

 3. Je woont al een jaar in je huidige woning.
  Dit geeft een duidelijk beeld of je een goed huurder bent.

 4. Je hebt geen huurschuld en je hebt de afgelopen 2 jaar geen overlast veroorzaakt.
  Waterweg Wonen maakt gebruik van ‘Check Sociaal’; dit is een financiële toets.

 5. Je huurt de woning voor minimaal een jaar.
  Je huurt de woning het eerste jaar voor bepaalde tijd. In deze periode mag je de woning niet opzeggen. Als je voor die tijd de huur opzegt, ben je verplicht de huur over de periode van dat hele jaar te betalen. Na dit jaar gaat het contract vanzelf over op onbepaalde tijd.

 6. Je accepteert de woning in de staat waarin hij is.
  Het kan zijn dat de huurder met wie je ruilt zelf allerlei veranderingen heeft aangebracht. Je bent verplicht deze veranderingen over te nemen en deze te onderhouden. De woning wordt wel vooraf gecontroleerd.

 7. Alle partijen gaan schriftelijk akkoord met de woningruil.
  Je kunt nooit van woning ruilen zonder toestemming van Waterweg Wonen. Als Waterweg Wonen akkoord gaat met de woningruil krijg je een brief met toestemming. Deze brief teken je voor akkoord en stuur je terug naar ons. Gaat het om woningruil met een andere verhuurder, dan moet ook de andere verhuurder akkoord gaan.

 8. De woningruil vindt altijd plaats op de eerste van de maand.
  De huurprijs die je betaalt voor de geruilde woning gaat op de 1ste van de maand in.

 9. Bij sommige woningen binnen ons bezit is geen woningruil mogelijk.
  Het gaat om woningen die op de lijst staan om verkocht, gerenoveerd of gesloopt te worden. Ook woningen waarbij tijdelijke verhuurcontracten zijn afgesloten, komen niet in aanmerking voor woningruil.

 10. Waterweg Wonen past de huurprijs aan naar de actuele huurprijs voor de woning. De huurprijs kan hierdoor hoger worden. Wij informeren jou hier van tevoren over.

Voldoen jij en de ruilkandidaat aan bovenstaande voorwaarden, dan staat niets een woningruil in de weg. Dit moet wel administratief geregeld worden voor jou en de nieuwe bewoner. Om dit goed te regelen heeft Waterweg Wonen ongeveer 3 maanden nodig.

Weet goed wat je doet!
Wij vragen daarom op verschillende momenten of je écht zeker weet dat je  wilt ruilen. Dit moet je ook schriftelijk bevestigen. Stuur je geen getekende akkoordverklaring terug, dan vervalt de aanvraag woningruil. We gaan ervan uit dat een van de partijen zich bedacht heeft.

Wat moet je doen?
Beide 'woningruilers' vullen het formulier 'Aanvraagformulier woningruil' in en leveren de gevraagde informatie aan.