Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wijkspreekuren

Tijdens het wijkspreekuur kun je terecht met vragen of opmerkingen over je wijk. Je kunt meedenken en meepraten over veiligheid, activiteiten, initiatieven of aandachtspunten.

Waterweg Wonen is aanwezig, samen met afwisselend een buutsportcoach of medewerkers van de gemeente, politie, ambulant ouderenwerk, opbouwwerk, wijkteam en jongerenwerk.

Ambacht en Babberspolder:
dinsdag in de oneven weken
van 16.00 tot 17.00 uur
in het Buurtpunt Groot Ambacht, Rotterdamseweg 176.

Holy:
iedere donderdag van 13.30 tot 14.30 uur
in de kantine van voetbalvereniging Zwaluwen,
Zwaluwenlaan 500.

Oostwijk:
iedere laatste dinsdag van de maand
van 10:00 tot 11:00 uur in de foyer van
de Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51.

Rivierzone:
iedere 1e dinsdag van de maand
van 10.30 tot 11.30 uur bij ‘Abeltje’,
Abel Tasmanlaan 78.

Westwijk en Indische Buurt:
iedere woensdag van 16.00 tot 16.30 uur.
Wijkcentrum West, Professor Teldersstraat 10.

VOP:
iedere 1e dinsdag van de maand
van 16.30 tot 17.30 uur
in de Buurtkamer, Valeriusstraat 28.