Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Stedelijke vernieuwing

Voorpagina Fotos

Stedelijke vernieuwing
Jouw wijk wordt vernieuwd. Waterweg Wonen heeft plannen gemaakt
om de wijk een nieuw impuls te geven. Onderdeel van deze plannen
is het slopen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen.
Dit heeft gevolgen voor jou als huurder. Lees in de volgende brochure alle informatie: Stedelijk vernieuwingsurgent