Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Overlast

Als je vaak en veel last van iemand hebt, is dat niet fijn wonen. Je ervaart dan woonoverlast. Voor het gemak noemen we dat 'overlast' of een 'overlastklacht'. 

Bel je ons over een overlastklacht? Dan hoor je gelijk of je zelf actie moet ondernemen. Of dat je de overlastklacht schriftelijk moet melden bij ons.

Spoed? Bel 112!
Is er een ernstige, gevaarlijke of dreigende situatie? Is er direct actie of hulp nodig? Bel dan 112! 

Onze handelswijze in het kort
Waterweg Wonen verdeelt overlast in 3 stappen:

Stap 1

 • Overlast die je kunt oplossen met een goed gesprek en afspraken maken. Mogelijk met hulp van De Burenbemiddelaar. Praat met je buren of vraag daar hulp bij van De BurenbemiddelaarLet op: Is er sprake van overlast door alcohol, drugs of geweld? Dan is dit geen zaak voor De Burenbemiddelaar. (Zie stap 2.)
  Tip: lees onze woonkompasflyer met handige tips!

Stap 2

 • Overlast die moeilijker op te lossen is. Een goed gesprek met elkaar en burenbemiddeling heeft niet geholpen. Gaat het over woonfraude, bijvoorbeeld onderhuur? Of spelen er meer problemen, zoals drugs-, alcoholproblemen of bedreiging? Waterweg Wonen werkt dan samen met andere professionals en/ of inzet van de politie. Schrijf je overlastklacht op. Gebruik hiervoor het registratieformulier (print of digitaal) en mail het ons. Tip: gebruik het 'logboekformulier overlast' (print of digitaal) om overlast bij te houden.
 • Informeer ook altijd de politie op 0900 - 8844 als het gaat over:
  • Prostitutie vanuit de woning;
  • Verslavingsproblematiek, drugs-/ alcoholgebruik;
  • Bedreiging en agressie;
  • Psychische problematiek, bijvoorbeeld gevaarlijk gedrag voor zichzelf en anderen;
  • Hennepkwekerij, of andere drugsproductie.
 • Bij ernstige gevaarlijke situaties en spoed, bel 112!

Stap 3

 • Overlast die een juridische aanpak nodig heeft. Helaas komt het voor, dat jouw regelmatig schriftelijk gemelde overlast ondanks verschillende acties niet weggaat. Of zijn overlastproblemen die in strijd zijn met de huurvoorwaarden bewezen. Bijvoorbeeld bij woonfraude. Dan neemt een advocaat de zaak over.
Gesprek