DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huurcontract beëindigen Hoe kunt u uw huurcontract beëindigen

Uw huurcontract beëindigen
U gaat verhuizen? Laat het ons weten.

Bij het opzeggen van de huur geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen. U kunt per dag uw huur opzeggen. Het beëindigen van uw huurcontract kunt u regelen via mijn.waterwegwonen.nl.

Ook kunt u gebruikmaken van het voor u juiste formulier:
- huuropzeggingsformulier digitaal
  huuropzeggingsformulier printversie
- huuropzegging door gemachtigde digitaal
  huuropzegging door gemachtigde printversie
- eenzijdige huuropzegging digitaal
  eenzijdige huuropzegging printversie

Lees onze brochure verhuizen voor meer informatie.

Huurcontract beëindigen bij overlijden
Wanneer de huur opgezegd moet worden in verband met het overlijden van de huurder, kunt u contact opnemen met Waterweg Wonen via telefoonnummer (010) 248 88 88
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of gebruikmaken van het formulier: ‘huuropzeggingsformulier bij overlijden' digitaal of printversie.


Uw formulier kunt u
- toesturen naar:
  Waterweg Wonen
  Postbus 3
  3130 AA Vlaardingen
of 
- mailen naar:
   info@waterwegwonen.nl

Let op: Bij eventuele overname van spullen is het voor Waterweg Wonen erg belangrijk om te weten of zij uw contactgegevens aan de nieuwe huurder mag doorgeven. Mag dit niet of is de nieuwe huurder nog niet bekend, dan kan er van overname geen sprake zijn.

Een huurwoning