Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huurcontract beëindigen Hoe kunt u uw huurcontract beëindigen

Uw huurcontract beëindigen
U gaat verhuizen? Laat het ons weten.

Bij het opzeggen van de huur geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen. Je kunt per dag je huur opzeggen. Het beëindigen van je huurcontract kun je regelen via www.waterwegwonen.nl.

Ook kun je gebruikmaken van het voor jou juiste formulier:
- huuropzeggingsformulier digitaal
  huuropzeggingsformulier printversie
- huuropzegging door gemachtigde digitaal
  huuropzegging door gemachtigde printversie
- eenzijdige huuropzegging digitaal
  eenzijdige huuropzegging printversie

Lees onze brochure verhuizen voor meer informatie.

Huurcontract beëindigen bij overlijden
Wanneer de huur opgezegd moet worden in verband met het overlijden van de huurder, kun je contact opnemen met Waterweg Wonen via telefoonnummer 010 248 88 88 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of gebruikmaken van het formulier: ‘huuropzeggingsformulier bij overlijden' digitaal of printversie.


Het formulier kun je
- sturen naar:
  Waterweg Wonen
  Postbus 3
  3130 AA Vlaardingen
of 
- mailen naar:
   info@waterwegwonen.nl

Je kunt maanden eerder opzeggen
Als je bijvoorbeeld per 1 augustus wilt stoppen met huren, kun je dat ons bijvoorbeeld al in maart laten weten. De datum die je kiest voor de eindinspectie is je laatste huurdag. Je betaalt dus huur tot en met de dag van de eindinspectie. Hoe eerder je opzegt, hoe meer kans dat eventuele spullen overgenomen kunnen worden door de nieuwe huurder. 

Let op: Bij eventuele overname van spullen is het voor Waterweg Wonen erg belangrijk om te weten of zij jouw contactgegevens aan de nieuwe huurder mag doorgeven. Mag dit niet of is de nieuwe huurder nog niet bekend, dan kan er van overname geen sprake zijn.

Een huurwoning